Ali tuja spletna trgovina potrebuje podružnico (izpostavo) v Sloveniji ali morda za tovrstno poslovanje zadošča že slovenska davčna številka?

Pravno svetovanje: JamB

Postavljeno vprašanje

Že uveljavljeni spletni trgovec iz BiH (non-EU) želi lansirati spletno prodajo v Sloveniji. V ta namen bo najel storitve skladišča v Sloveniji v katero bo prihajalo blago iz Velike Britanije (kmalu non-EU) in se razpošiljalo kupcem v Sloveniji. Skratka, skladišča ne bo upravljal ali posedoval in tudi ne bo izvajal manipulacij v njem ali skrbel za carinske in davčne postopke povezane z delovanjem skladišča.

Blago, ki je predmet spletne prodaje pa bo slovenskim kupcem seveda fakturiral preko spletne strani (iz BiH).

Vprašanje: Ali potrebuje podružnico (izpostavo) v Sloveniji ali morda za tovrstno poslovanje zadošča že slovenska davčna številka?

DST odgovor

1. STATUSNI VIDIK

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in sl., v nadaljevanju ZGD-1) v 676. členu določa, da tuje podjetje lahko opravlja pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji preko podružnic, 680. člen pa določa da pred vpisom podružnice v register tuje podjetje ne more začeti opravljati dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Seveda lahko tuje podjetje v Sloveniji ustanovi tudi hčerinsko družbo, toda v tem primeru gre za pravno osebo slovenskega prava s poslovnim sedežem v Sloveniji in je poslovanje med obvladujočo tujo družbo in hčerinsko družbo predmet pogodbenega (in davčnega) prava ter ne statusnega prava.

2. Davčni VIDIK

Tuja pravna oseba mora pred vpisom podružnice v sodni register pridobiti slovensko davčno številko, prav tako mora slovensko davčno številko pridobiti tujec, ki bo vpisan kot zakoniti zastopnik podružnice v sodnem registru.

Ob vpisu v register bo podružnici dodeljena slovenska davčna številka, medtem ko je za pridobitev identifikacijske številke za DDV zadolžena podružnica sama (ob izpolnitvi zakonskih pogojev).

Ob tem poudarjamo, da za sam vpis v sodni (poslovni) register kot zakoniti zastopnik ni potrebna tudi pridobitev enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki ga izda upravna enota, saj imenovanje za zakonitega zastopnika ni izenačeno z dejanskim opravljanjem dela (poslovodenjem).

Podružnica in matična družba se štejeta za povezani osebe, za katere se uporablja Pravilnik o transfernih cenah (Uradni list RS, št. 141/06 in 4/12) ter Kodeks ravnanja v zvezi z dokumentacijo za transferne cene za povezana podjetja v Evropski uniji (EU TPD) (2006/C 176/01).

Vi sprašujete mi odgovarjamo
Previous reading
Ali lahko v hrvaški spletni trgovini poslujemo v EUR ali moramo ceno artiklov ponuditi v HRK?
Next reading
Urednik spletne trgovine hisadaril.si / Hiša Daril