po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

NAROČNIKI NA NOVIČKE (NEWSLETTER)

  • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: DRUŠTVO SPLETNIH TRGOVCEV, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 4111516000, davčna številka: 85078867, elektronski naslov: info@spletnitrgovci.si.
  • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Ni.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen neposrednega trženja (pošiljanje novičk) preko elektronske pošte se uporabljajo sledeči osebni podatki – elektronski naslov.
  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika, v skladu z a alinejo 1. odstavka 6. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ((a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov).
  • Obdelava podatkov temelji na privolitvi posameznika.
  • Avtomatiziranega sprejemanja odločitev upravljavec ne izvaja.
  • Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
  • Rok hrambe: do preklica.
  • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Ponudniki informacijskih storitev, pogodbeni sodelavci, ponudnik e-mailing storitve Mailerlite.
  • Pravice posameznika: zahtevate lahko dostop do osebnih podatkov, popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave, pravico imate podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, vse pisno pri informacijah društva ali na elektronski naslov: info@spletnitrgovci.si

Kadar obdelava temelji na privolitvi, privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V kolikor menite, da je prišlo do nepravilnosti pri obdelavi osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, na Urad informacijske pooblaščenke, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 / 23 09 730, spletna stran: www.ip-rs.si.